O.S. Reuter, Abb. 4

English Englische Flagge

Photo der Mitternachtssonne am Nordkap

Abb. 4. Zur Bestimmung der Himmelsrichtungen.
Mitternachtssonne am Nordkap.